Witaj Drogi Czytelniku,

Strona, na której się znajdujesz, ma na celu obronę Prawdy paruzyjnej i epifanicznej, podanej przez Boga i Jezusa w Jego drugim adwencie przez Jego wybrane narzędzia, członków gwiezdnych i wodzów ludu Bożego w osobach Braci Russella, Johnsona, Jolly’ego, Gohlke oraz Hedmana, czyli do roku 2004. Potrzeba takiej obrony Prawdy i jej prawdziwych zarządzeń staje się koniecznością w obliczu rosnących błędów w doktrynie i praktyce (klerykalizmu) obecnego kierownictwa Domu Biblijnego LHMM w USA oraz jego przedstawicielstwa w Polsce. Odbieranie usprawiedliwienia niepoświęconym, ale pokutującym i wierzącym chrześcijanom; głoszenie, że w chwili poświęcenia niespłodzeni z Ducha dostępują jakiegoś rodzaju przypisania zasługi Jezusa; twierdzenie, że poświęceni blokują użycie zasługi za świat i dlatego wszyscy z nich muszą umrzeć przed Nowym Przymierzem; wypaczanie znaczenia różnych wersetów Biblii (Rzym. 5:1; Żyd. 7:7; 1 Tes. 5:21); odmawianie braciom starszym niezależnych zborów prawa do służenia w tej roli we własnych zborach – to niektóre z powodów powstania tej strony. Znajdziesz tu oryginalne angielskie wydania obydwu pism wydawanych obecnie przez Ruch oraz ich polskie tłumaczenia. Wszelkie błędy w nich drukowane będą omawiane w zakładce Omówienie błędów, z uwzględnieniem numerów wydanych przed powstaniem tej strony, tak by każdy zainteresowany mógł znaleźć odniesienie do prawd głoszonych wcześniej przez sług Pana i porównać je z naukami obecnego kierownictwa Ruchu. W razie potrzeby będą też tu umieszczane nagrania audio lub video. Wszystkie te starania w Jego sprawie oddajemy z modlitwą Panu, bo bez Niego i bez Jego błogosławieństwa nie powiedzie się żadne ludzkie przedsięwzięcie.